Масажи

Масажът е пасивен кинезитерапевтичен метод,който се свежда до нанасяне на дозирани механични въздействия върху тялото чрез различно подбрани похвати,изпълнени от ръката на масажиста или с помощта на специални апарати с профилактика или лечебна цел!