Ноктопластика

Наименование на учебните предмети Общ брой От тях:
Теория Практика
III. Ноктопластика върху естествени нокти и удължители 48 48
1. UV – гел 24 24
2. Акрил без миризма /дипинг система/ 24 24

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СИСТЕМИ НОКТОПЛАСТИКА ЗА НАПРЕДНАЛИ

  1. Изграждане с акрил и гел
  2. 3D Дизайн, различни дизайни и форми при ноктопластика
  3. Дуална система